Nhằm bảo mật quyền riêng tư của khách hàng khi mua sắm tại Nội Thất Nam Cường. Chúng tôi thực hiện chính sách bảo mật thông tin như dưới đây.

I – MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Khi Quý khách đăng ký tài khoản trên Website noithatnamcuong.vn và thực hiện mua hàng, thông tin cá nhân của Quý vị được chúng tôi thu thập bao gồm tất cả hoặc một phần các trường dữ liệu sau:

 • Họ và tên
 • Địa chỉ
 • Điện thoại
 • Email

Ngoài thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thu thập thông tin khác liên quan đến đơn hàng như:

 • Tên sản phẩm
 • Số lượng
 • Thời gian giao nhận sản phẩm

Những thông tin trên sẽ được sử dụng đồng thời hoặc một trong các mục đích sau đây:

 • Xác nhận, xử lý đơn đặt hàng
 • Giao hàng, thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ về đơn hàng
 • Hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng

II – PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Khi Quý khách truy cập Website noithatnamcuong.vn, chúng tôi sẽ thu thập các dữ liệu sử dụng theo mục đích thu thập tại mục I của chính sách này.

Phạm vi sử dụng thông tin như sau:

 • Sử dụng cho hoạt động nội bộ của Nội Thất Nam Cường bao gồm: Xử lý đơn hàng, Quản lý dữ liệu khách hàng, Hỗ trợ/ Chăm sóc khách hàng.
 • Chúng tôi có thể gửi thông báo về chương trình khuyến mãi của Nội Thất Nam Cường tới quý vị. Chúng tôi cũng có thể gửi lời mời tham dự sự kiện, lời chúc các dịp Lễ/ Tết. Nếu thông báo làm phiền quý vị, quý vị vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hủy nhận tin, hoặc quý vị có thể cài đặt chế độ không nhận tin quảng cáo trên điện thoại/ Email.
 • Thông tin của Quý khách sẽ được chia sẻ cho đơn vị vận chuyển với trường hợp áp dụng nhà vận chuyển trung gian.
 • Quý khách có thể kiểm tra thông tin chi tiết đơn hàng bằng cách đăng nhập vào tài khoản riêng của mình trên Website noithatnamcuong.vn. Tại đó, quý khách có thể theo dõi đầy đủ đơn hàng đã đặt, thông tin và địa chỉ nhận hàng. Quý khách cần đảm bảo thông tin được truy cập một cách bí mật và không làm lộ cho bên thứ ba. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc làm lộ thông tin cá nhân ảnh hưởng đến quý vị.

III – THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Thông tin cá nhân của Quý khách hàng sẽ được lưu trữ và bảo mật trong hệ thống nội bộ của chúng tôi trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ cho Quý vị.

Nếu Quý vị có bất kỳ yêu cầu hỗ trợ nào về việc xóa/ sửa đổi dữ liệu trên Website Noithatnamcuong.vn, vui lòng liên hệ 0976.222.555 để được hỗ trợ.

IV ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Xây Dựng Nam Cường

Địa chỉ: 61 tuyến 3 Trại Lẻ, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

Email: noithatnamcuong.ncdc@gmail.com

Điện thoại: 0976.222.555

V – PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Nội Thất Nam Cường thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website Noithatnamcuong.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Nội Thất Nam Cường sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, Nội Thất Nam Cường sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

VI CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Thông tin cá nhân của khách hàng tại Nội Thất Nam Cường được Nội Thất Nam Cường cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Nội Thất Nam Cường. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Nội Thất Nam Cường sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên Nội Thất Nam Cường. Ban quản lý Nội Thất Nam Cường cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán .., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Nội Thất Nam Cường không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

VII CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Nội Thất Nam Cường thông qua: Email: noithat@erado.vn

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.
Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.