GHẾ KARAOKE – GNC 2163

Quy cách mẫu bàn có sẵn: Dài 1.35 m | Rộng 0.75 m | Cao 0.55 m.